Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona środowiska: 12312
strona glowna: 148844
    strona glowna / ochrona środowiska 
   Ochrona Środowiska
 
  
1 Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2015 roku. Niedziela , 08/05/2016
  Opis: Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2015 roku.
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16366 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

2 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borkowice Niedziela , 08/05/2016
  Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borkowice
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 990298 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

3 Informacja o ilości rodzaju i miejscu lokalizacji azbestu do dofinansowania. Poniedziałek, 11/01/2016
  Opis: Informacja o ilości rodzaju i miejscu lokalizacji azbestu do dofinansowania.
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15733 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

4 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borkowice” Poniedziałek, 11/01/2016
  Opis: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borkowice”
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 107520 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

5 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi n terenie Gminy Borkowice za 2014 rok Środa , 10/06/2015
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi n terenie Gminy Borkowice za 2014 rok
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2144860 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

6 informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2014 roku. Środa , 10/06/2015
  Opis: informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2014 roku.
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315698 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

7 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2009 - 2032 DLA GMINY BORKOWICE Środa , 20/08/2014
  Opis: PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2009 - 2032 DLA GMINY BORKOWICE

  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 876540 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

8 ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 Poniedziałek, 17/02/2014
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2014 roku.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 379629 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

9 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2014 roku. Poniedziałek, 17/02/2014
  Opis: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2014 roku.
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17252 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

10 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BORKOWICE na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021 aktualizacja Poniedziałek, 17/02/2014
  Opis: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BORKOWICE na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021 aktualizacja
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1814528 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

11 Konsultacje społeczne Poniedziałek, 03/02/2014
  Opis: Konsultacje społeczne "Programu ochrony środowiska dla gminy Borkowice"
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 395306 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

12 UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Poniedziałek, 03/02/2014
  Opis: UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

13 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Czwartek , 12/09/2013
  Opis: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22195 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

14 Uchwała XXIV/136/2013 Poniedziałek, 09/09/2013
  Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2013 roku
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 975805 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

15 Uchwała XXIV/135/2013 Poniedziałek, 09/09/2013
  Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1155203 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

16 Uchwała XXIII/129/2012 Poniedziałek, 09/09/2013
  Opis: w sprawie ustalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8489051 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

17 Akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniedziałek, 16/04/2012
  Opis: Akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Autor: Małgorzata Sionek
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

18 GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE BORKOWICE Poniedziałek, 20/02/2012
  Opis: Urząd Gminy w Borkowicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Borkowice prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Borkowice.
  Autor: Małgorzta Sionek
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35840 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

19 Odbiór i utylizacja padłych zwierząt Poniedziałek, 20/02/2012
  Opis: Odbiór i utylizacja padłych zwierząt

  Autor: Małgorzta Sionek
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 146944 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

20 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. Wtorek , 24/01/2012
  Opis: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

21 Ankiety na temat odpadów z gospodarstw domowych Wtorek , 24/01/2012
  Opis: Ankiety dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych oraz dla Organizacji pozarządowych .
Wypełnione ankiety należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2012 roku w formie elektronicznej na adres e-mail:wpgo@mazovia.pl lub w formie papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska, ul.Ks.I.Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa.

  Autor: Departament Środowiska Województwa Mazowieckiego
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64512 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

22 INFORMACJA O AZBEŚCIE Wtorek , 24/01/2012
  Opis: Wójt Gminy Borkowice informuje mieszkańców gospodarstw. w których znajdują się wyroby zawierające azbest, że użytkowanie tych wyrobów jak i ich zakończenie użytkowania należy zgłosić właściwym organom tj.
1.Wójtowi Gminy-osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej
2.Marszałkowi Województwa Mazowieckiego-przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą
3.Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego-osoby
fizyczne i prawne wymienione w punktach 1 i2.

  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 228352 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

23 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice Wtorek , 22/07/2008
  Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice
  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3376493 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

24 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice Środa , 14/05/2008
  Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice

  Autor: Rada Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 79872 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2018 - 18:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna