Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
   Statut Gminy 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 
   Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 
   Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 
   Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018  
   Zarządzenia Wójta z roku 2004 
   Zarządzenia Wójta z roku 2005 
   Zarządzenia Wójta z roku 2006 
   Zarządzenia Wójta z roku 2007 
   Zarządzenia Wójta z roku 2010 
   Zarządzenia Wójta z roku 2011 
   Zarządzenia Wójta z roku 2012 
   Zarządzenia Wójta z roku 2013 
   Zarządzenia Wójta z roku 2014 
   Zarządzenia Wójta z roku 2015 
   Zarządzenia Wójta z roku 2016  
   Budżet 
   Budżet 2007 
   Budżet 2006 
   Budżet 2009 
   Budżet 2011 
   Budżet 2012 
   Budżet 2013 
   Budżet 2014  
   Budżet 2015 
   Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014 
   Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
prawo lokalne: 20654
strona glowna: 148845
    strona glowna / prawo lokalne 
   Prawo Lokalne
 
  
1 ZARZĄDZENIE Nr.38/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

2 Zarządzenie Nr 29/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 45056 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

3 Zarządzenie Nr 37/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

4 ZARZĄDZENIE Nr 36/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 45056 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

5 ZARZĄDZENIE Nr 35/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Borkowice w listopadzie 2006r.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

6 ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i RIO „Projektu budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego na 2007 rok"
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

7 Zarządzenie Nr 33/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójta
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

8 Zarządzenie Nr 32/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego gminy w świetlicach wiejskich oraz przekazania nieruchomości i lokali w świetlicach dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach i Gminnej Biblioteki w Borkowicach.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

9 ZARZĄDZENIE Nr 23/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

10 Zarządzenie Nr 27/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

11 Zarządzenie Nr 29/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

12 ZARZĄDZENIE Nr 28/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

13 Zarządzenie Nr 26/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

14 ZARZĄDZENIE Nr 25/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i RIO "Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku".
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

15 ZARZĄDZENIE Nr 24/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznei w Borkowicach.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

16 Zarządzenie Nr 22/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach Pana Zbigniewa Banasika ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

17 Zarządzenie Nr 21/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach Pani Iwony Skuzy ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

18 Zarządzenie Nr 20/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Rzucowic Pani Wioletty Fidos ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

19 Zarządzenie Nr 19/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

20 ZARZĄDZENIE Nr 18/2006 Czwartek , 18/01/2007
  Opis: W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.
  Autor: Wójt Gminy borkowice
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

21 Zarządzenie Piątek , 05/01/2007
  Opis: W sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej
  Autor: Wójt
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 10240 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

22 Zarządzenie39/2006 Poniedziałek, 18/12/2006
  Opis: regulamin naboru
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

23 Zarządzenie Nr 15/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 56320 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

24 Zarządzenie Nr 14/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kochanków, Rzuców, Politów oznaczonej jako działka Nr 48,49,50,338,339,340,328,878/5
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

25 ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie ustalenia dnia 26 maia 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borkowice.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

26 ZARZĄDZENIE Nr 12/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie założenia lokaty terminowej w roku 2006.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

27 ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

28 ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 84992 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

29 Zarządzenie nr / 8 /2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Borkowice .
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

30 ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i RIO "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok".
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

31 ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

32 ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Borkowicach
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

33 ZARZĄDZENIE Nr. 4/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

34 ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

35 ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Borkowice na rok 2006.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

36 ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 Piątek , 16/06/2006
  Opis: W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

37 Zarządzenie Nr 8/2006 Wtorek , 04/04/2006
  Opis: W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Borkowice .
  Autor: Wójt
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2018 - 18:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna