Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 40711
strona glowna: 148845
    strona glowna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
1 INFORMACJA Piątek , 27/05/2011
  Opis: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach realizuje projekt systemowy „Możesz Uwierzyć w Siebie” w ramach Priorytetu VII POKL Działanie 7.1
  Autor: Dorota Kwiecień
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163384 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

2 Ogłoszenie o konkursie Wtorek , 12/04/2011
  Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
  Autor: Wójt
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

3 Uchwała nr: RIO-R/80/11 Poniedziałek, 21/03/2011
  Opis: w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011r Rady Gminy w Borkowicach
  Autor: RIO
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105319 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

4 Ogłoszenie o możliwość uruchomienia Szkoły Muzycznej I-go stopnia Wtorek , 25/01/2011
  Opis: W załączeniu pełna treść ogłoszenia i ankieta na temat Szkoły Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach
  Autor: Wójt
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

5 Uchwała nr: RIO-R/351/10 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borkowice projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Autor: RIO
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221633 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

6 Uchwała nr: RIO-R/350/10 Wtorek , 21/12/2010
  Opis: w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borkowice projekcie budżetu oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu na rok 2011.
  Autor: RIO
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307509 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

7 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Środa , 15/12/2010
  Opis: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
  Autor: Gminny Komisarz Spisowy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162996 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

8 Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok Środa , 13/10/2010
  Opis: Załącznik nr 2 - Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Autor: Dorota Majewska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68608 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

9 Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok Środa , 13/10/2010
  Opis: Załącznik nr 1 - Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Autor: Dorota Majewska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

10 Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok Środa , 13/10/2010
  Opis: Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Autor: Dorota Majewska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

11 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niskiej Jabłonicy Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68096 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

12 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzucowie Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

13 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Smagowie Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

14 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzucowie Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

15 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ninkowie Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

16 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 03/09/2010
  Opis: Wójt Gminy Borkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ninkowie Gmina Borkowice
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 67584 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

17 Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 23/07/2010
  Opis: Wykaz gruntów Gminy Borkowice przeznaczonych do sprzedaży w Ninkowie, Rzucowie, Smagowie, Jabłonicy Niskiej
  Autor: Bogusława Wełpa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

18 Ogłoszenie Środa , 23/06/2010
  Opis: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy Delegatury Placówki Zamiejscowej Mazowieckiego Urzadu Wojewódzkiego w Radomiu.
  Autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

19 Ogłoszenie o konkursie Środa , 09/06/2010
  Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ninkowie
  Autor: Wójt
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 73728 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Środa , 14/04/2010
  Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 437027 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

21 Gminna Strategia Wtorek , 13/04/2010
  Opis: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013
  Autor: Dorota Kwiecień
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6957137 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

22 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Czwartek , 21/01/2010
  Opis: Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW
  Autor: Zdzisław Świerczyński
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 125440 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

23 Informacja Wtorek , 01/12/2009
  Opis: Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt i elektroniczny.
  Autor: Wójt
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111968 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

24 Ogłoszenie Czwartek , 26/11/2009
  Opis: Ogłoszenie o terminach komisji
  Autor: Barbara Strzemecka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135152 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

25 Obwieszczenie Środa , 25/11/2009
  Opis: o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88399 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

26 Ogłoszenie Środa , 25/11/2009
  Opis: o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89316 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

27 Obwieszczenie Środa , 25/11/2009
  Opis: Obwieszczenie o przyjęciu uchwały
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61016 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

28 Ogłoszenie Środa , 25/11/2009
  Opis: Ogłoszenie o przyjęciu uchwały
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60614 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

29 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Piątek , 06/03/2009
  Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 81920 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

30 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Piątek , 06/03/2009
  Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Autor: Edward Kłak
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 81408 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

31 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Piątek , 21/11/2008
  Opis: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Autor: Dorota Kwiecień
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 218624 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

32 Informacja o terminach posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Borkowice Piątek , 21/11/2008
  Opis: Informacja o terminach posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Borkowice
  Autor: Barbara Strzemecka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221306 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2018 - 18:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna