Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory samorzadowe 2014: 7099
strona glowna: 148844
    strona glowna / wybory samorzadowe 2014 
   Wybory Samorzadowe 2014
 
  
1 HARMONOGRAM PRACY Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach Piątek , 14/11/2014
  Opis: HARMONOGRAM PRACY Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach
  Autor: Joanna Markiewicz
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14128 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

2 Uchwała Nr 7/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Borkowice dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1290773 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

3 Uchwała Nr 6/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Borkowicach zarządzanych na dzień 16 listopada 2014r
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1355407 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

4 Uchwała Nr 5/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie skreślenia z listy kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy w Borkowicach
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318683 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

5 Uchwała Nr 4/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie skreślenia z listy kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy w Borkowicach
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 381808 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

6 Uchwała Nr 3/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie skreślenia z listy kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy w Borkowicach
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 381808 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

7 Uchwała Nr 2/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196739 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

8 Uchwała Nr 1/2014 Czwartek , 23/10/2014
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach
  Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Borkowicach
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 275304 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

9 INFORMACJA Wójta Gminy Borkowice z dnia 20 października 2014 r. Środa , 22/10/2014
  Opis: w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Borkowice.
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14281 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

10 K O M U N I K A T GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BORKOWICACH z dnia 20 października 2014r Środa , 22/10/2014
  Opis: K O M U N I K A T GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BORKOWICACH z dnia 20 października 2014r.

  Autor: Joanna Markiewicz
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

11 O B W I E S Z C Z E N I E Środa , 08/10/2014
  Opis: O B W I E S Z C Z E N I E
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Borkowicach
z dnia 8 października 2014r.
  Autor: Joanna Markiewicz
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16171 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

12 HARMONOGRAM PRACY Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach Wtorek , 30/09/2014
  Opis: HARMONOGRAM PRACY Gminnej Komisji Wyborczej w Borkowicach
  Autor: Joanna Markiewicz
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13917 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

13 OBWIESZCZENIE Wtorek , 30/09/2014
  Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17255 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

14 Komunikat komisarza o przyjmowaniu zawiadomień komitetów. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Komunikat komisarza o przyjmowaniu zawiadomień komitetów.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269577 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

15 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 179062 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

16 Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 63697 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

17 Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
  Autor: Sławomir Tamiła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 636191 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

18 Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 50487 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

19 Kandydaci do Rady Gminy. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Kandydaci do Rady Gminy.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 208313 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

20 Kandydaci do Sejmików Województw. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Kandydaci do Sejmików Województw.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 208945 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

21 Kalendarz wyborczy. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Kalendarz wyborczy.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189564 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

22 Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 785682 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

23 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 248750 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

24 Obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego z 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborcze. Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego z 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborcze.
  Autor: Sławomir Tamioła
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 461926 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

25 Obwieszczenie Wójta Gminy Borkowice z dnia 3 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Sobota , 06/09/2014
  Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Borkowice z dnia 3 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Autor: Robert Fidos
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15737 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2018 - 18:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna