Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
inwestycje mające wpływ na środowisko: 2447
strona glowna: 148844
    strona glowna / inwestycje mające wpływ na środowisko 
   Inwestycje mające wpływ na środowisko
 
  
1 Decyzja 01/2015 Środa , 09/09/2015
  Opis: Ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu obecnie eksploatowanego złoża "Borkowice II"
  Autor: Sporządził : podinspektor Sebastian Trochim
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5347502 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

2 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Środa , 09/09/2015
  Opis: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poszerzenie obecnie eksploatowanego złożą "Borkowice II"
  Autor: Sporządził : podinspektor Sebastian Trochim
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355317 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

3 Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Czwartek , 16/07/2015
  Opis: Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa : Raport o oddziaływaniu na środowisko
  Autor: Zdzisław Świerczyński
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 742083 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

4 Postanowienie Piątek , 22/05/2015
  Opis: Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu obecnie eksploatowanego złoża Borkowice II ( dz. nr. ewd. 465, 464,431,432,433,434) w miejscowości Borkowice gm. Borkowice. powiat przysuski
  Autor: Wój Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2800339 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

5 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Czwartek , 16/04/2015
  Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatowanego złoża "Borkowice II"
  Autor: Wójt Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358111 bytes
 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2018 - 18:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna