Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4581
strona glowna: 143136
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11748
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1950
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2164
Biografia : 6624
Budżet: 5497
Budżet 2006: 1769
Budżet 2007: 1883
Budżet 2009: 1896
Budżet 2011: 1398
Budżet 2012: 1476
Budżet 2013: 1342
Budżet 2014 : 1023
Budżet 2015: 729
Decyzje : 5945
Do pobrania : 2113
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1315
Działalność regulowana : 1658
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1617
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1795
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1410
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5583
Informacja o zawarciu umowy : 3057
Informacje dla rolników : 2826
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2108
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10157
Jednostki organizacyjne: 14950
Komisje Stałe Rady Gminy: 1096
Kompetencje: 5424
Komunikaty: 134317
Mienie Gminne: 6712
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2110
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1371
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18387
Odpady komunalne: 2717
Oferty inwestycyjne: 30437
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1874
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1777
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1806
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 999
Oświadczenia Majątkowe: 13856
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2024
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2144
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1508
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1332
Oświadczenia za rok 2014: 1089
Oświadczenie: 923
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 969
Petycje : 1126
Podatki i opłaty: 6074
Pomoc: 5032
Poradnik Interesanta: 5648
Postanowienia: 4868
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1604
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1506
Powszechny Spis Rolny 2010: 2019
Prawo Lokalne: 19973
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3594
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2482
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2770
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4540
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3364
Przetargi: 369778
Przewodniczący Rady Gminy: 6503
Rada Gminy: 48516
Redakcja Biuletynu: 4386
Referendum 2015: 1722
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 2963
Rejestr Działalności Regulowanej : 1011
Skład Rady Gminy: 22944
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51890
Statut Gminy: 4545
Statystyka: 4581
Strona glowna: 143136
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7617
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5039
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3547
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5171
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 2932
Urząd Gminy: 39060
Wiadomości: 38230
Wniosek o wpisanie do rejestru : 901
Wójt: 25629
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1392
Wybory Parlamentarne 2015: 1411
Wybory Prezydenckie 2015: 1302
Wybory Samorzadowe 2014: 6601
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4825
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4715
Wyszukiwarka: 12878
Za rok 2002: 2395
Za rok 2003: 2005
Za rok 2004: 2127
Za rok 2005: 2098
Za rok 2006: 2024
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2203
Zapytania ofertowe : 76431
Zarządzenia Wójta 2009r.: 1974
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1865
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2407
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4690
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2035
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1958
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2002
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1439
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1815
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2639
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2139
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2015
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 5753
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1926
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna