Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4604
strona glowna: 144010
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11852
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1985
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2182
Biografia : 6706
Budżet: 5550
Budżet 2006: 1803
Budżet 2007: 1940
Budżet 2009: 1919
Budżet 2011: 1422
Budżet 2012: 1502
Budżet 2013: 1375
Budżet 2014 : 1050
Budżet 2015: 755
Decyzje : 6062
Do pobrania : 2187
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1360
Działalność regulowana : 1688
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1645
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1820
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1469
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5619
Informacja o zawarciu umowy : 3094
Informacje dla rolników : 2885
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2192
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10255
Jednostki organizacyjne: 15037
Komisje Stałe Rady Gminy: 1126
Kompetencje: 5477
Komunikaty: 137040
Mienie Gminne: 6761
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2146
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1387
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18518
Odpady komunalne: 2767
Oferty inwestycyjne: 30723
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1901
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1795
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1822
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1031
Oświadczenia Majątkowe: 13948
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2076
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2167
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1545
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1371
Oświadczenia za rok 2014: 1115
Oświadczenie: 955
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 990
Petycje : 1174
Podatki i opłaty: 6142
Pomoc: 5059
Poradnik Interesanta: 5690
Postanowienia: 4954
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1618
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1524
Powszechny Spis Rolny 2010: 2040
Prawo Lokalne: 20074
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3622
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2557
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2796
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4589
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3407
Przetargi: 374002
Przewodniczący Rady Gminy: 6564
Rada Gminy: 49050
Redakcja Biuletynu: 4408
Referendum 2015: 1760
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3040
Rejestr Działalności Regulowanej : 1035
Skład Rady Gminy: 23239
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51993
Statut Gminy: 4573
Statystyka: 4604
Strona glowna: 144010
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7686
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5100
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3585
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5253
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3009
Urząd Gminy: 39429
Wiadomości: 38568
Wniosek o wpisanie do rejestru : 929
Wójt: 25752
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1438
Wybory Parlamentarne 2015: 1458
Wybory Prezydenckie 2015: 1348
Wybory Samorzadowe 2014: 6725
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4899
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4743
Wyszukiwarka: 12942
Za rok 2002: 2417
Za rok 2003: 2025
Za rok 2004: 2153
Za rok 2005: 2113
Za rok 2006: 2040
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2237
Zapytania ofertowe : 78669
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2005
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1895
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2462
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4731
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2083
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1984
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2024
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1465
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1861
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2661
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2177
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2048
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 5948
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1969
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna