Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4761
strona glowna: 148390
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 12261
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2161
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2314
Biografia : 6961
Budżet: 5693
Budżet 2006: 1933
Budżet 2007: 2055
Budżet 2009: 2048
Budżet 2011: 1559
Budżet 2012: 1630
Budżet 2013: 1519
Budżet 2014 : 1172
Budżet 2015: 867
Decyzje : 6531
Do pobrania : 2455
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1531
Działalność regulowana : 1792
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1756
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1993
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1675
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5834
Informacja o zawarciu umowy : 3247
Informacje dla rolników : 3057
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2424
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10673
Jednostki organizacyjne: 15492
Komisje Stałe Rady Gminy: 1214
Kompetencje: 5694
Komunikaty: 150121
Mienie Gminne: 6922
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2304
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1501
Nabór na wolne stanowiska pracy : 19115
Odpady komunalne: 3102
Oferty inwestycyjne: 32483
Ośwaidzcenia za rok 2007: 2035
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1924
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1927
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1225
Oświadczenia Majątkowe: 14425
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2232
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2318
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1695
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1526
Oświadczenia za rok 2014: 1277
Oświadczenie: 1071
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1125
Petycje : 1351
Podatki i opłaty: 6480
Pomoc: 5165
Poradnik Interesanta: 5855
Postanowienia: 5294
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1678
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1590
Powszechny Spis Rolny 2010: 2181
Prawo Lokalne: 20612
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3749
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2857
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2921
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4715
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3682
Przetargi: 394978
Przewodniczący Rady Gminy: 6893
Rada Gminy: 51647
Redakcja Biuletynu: 4517
Referendum 2015: 1917
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3251
Rejestr Działalności Regulowanej : 1153
Skład Rady Gminy: 25473
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52402
Statut Gminy: 4706
Statystyka: 4761
Strona glowna: 148390
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7896
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5276
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3799
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 6295
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3343
Urząd Gminy: 41218
Wiadomości: 40398
Wniosek o wpisanie do rejestru : 1037
Wójt: 26534
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1614
Wybory Parlamentarne 2015: 1651
Wybory Prezydenckie 2015: 1493
Wybory Samorzadowe 2014: 7054
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 5109
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4929
Wyszukiwarka: 13220
Za rok 2002: 2555
Za rok 2003: 2147
Za rok 2004: 2279
Za rok 2005: 2222
Za rok 2006: 2141
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2363
Zapytania ofertowe : 92273
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2141
Zarządzenia Wójta 2010r.: 2025
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2694
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4869
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2263
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2117
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2134
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1588
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 2019
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2803
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2320
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2214
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 7336
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 2131
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna