Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4562
strona glowna: 142187
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11669
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1931
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2140
Biografia : 6497
Budżet: 5481
Budżet 2006: 1754
Budżet 2007: 1864
Budżet 2009: 1880
Budżet 2011: 1388
Budżet 2012: 1455
Budżet 2013: 1222
Budżet 2014 : 1011
Budżet 2015: 708
Decyzje : 5886
Do pobrania : 2045
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1291
Działalność regulowana : 1646
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1584
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1779
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1362
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5551
Informacja o zawarciu umowy : 3032
Informacje dla rolników : 2794
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2053
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10111
Jednostki organizacyjne: 14876
Komisje Stałe Rady Gminy: 1083
Kompetencje: 5396
Komunikaty: 133008
Mienie Gminne: 6687
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2072
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1360
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18271
Odpady komunalne: 2669
Oferty inwestycyjne: 30189
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1852
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1758
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1794
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 949
Oświadczenia Majątkowe: 13762
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 1993
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2120
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1493
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1306
Oświadczenia za rok 2014: 1070
Oświadczenie: 913
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 940
Petycje : 1084
Podatki i opłaty: 5978
Pomoc: 4997
Poradnik Interesanta: 5632
Postanowienia: 4798
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1596
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1495
Powszechny Spis Rolny 2010: 2007
Prawo Lokalne: 19871
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3575
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2417
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2723
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4499
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3338
Przetargi: 366629
Przewodniczący Rady Gminy: 6467
Rada Gminy: 48188
Redakcja Biuletynu: 4371
Referendum 2015: 1691
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 2930
Rejestr Działalności Regulowanej : 1004
Skład Rady Gminy: 22764
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51799
Statut Gminy: 4521
Statystyka: 4562
Strona glowna: 142187
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7583
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5008
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3517
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5126
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 2849
Urząd Gminy: 38775
Wiadomości: 37915
Wniosek o wpisanie do rejestru : 891
Wójt: 25518
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1372
Wybory Parlamentarne 2015: 1386
Wybory Prezydenckie 2015: 1273
Wybory Samorzadowe 2014: 6543
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4791
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4684
Wyszukiwarka: 12823
Za rok 2002: 2374
Za rok 2003: 1994
Za rok 2004: 2113
Za rok 2005: 2078
Za rok 2006: 2005
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2186
Zapytania ofertowe : 73403
Zarządzenia Wójta 2009r.: 1958
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1843
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2381
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4669
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2001
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1940
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 1988
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1423
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1789
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2619
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2123
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2001
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 5525
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1900
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna