Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4739
strona glowna: 147771
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 12192
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2129
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2286
Biografia : 6922
Budżet: 5656
Budżet 2006: 1907
Budżet 2007: 2032
Budżet 2009: 2022
Budżet 2011: 1536
Budżet 2012: 1609
Budżet 2013: 1500
Budżet 2014 : 1147
Budżet 2015: 846
Decyzje : 6453
Do pobrania : 2419
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1506
Działalność regulowana : 1772
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1734
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1974
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1647
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5806
Informacja o zawarciu umowy : 3223
Informacje dla rolników : 3026
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2398
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10605
Jednostki organizacyjne: 15422
Komisje Stałe Rady Gminy: 1200
Kompetencje: 5663
Komunikaty: 147430
Mienie Gminne: 6895
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2282
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1478
Nabór na wolne stanowiska pracy : 19031
Odpady komunalne: 3040
Oferty inwestycyjne: 32117
Ośwaidzcenia za rok 2007: 2008
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1903
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1910
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1196
Oświadczenia Majątkowe: 14358
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2202
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2287
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1673
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1497
Oświadczenia za rok 2014: 1249
Oświadczenie: 1045
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1104
Petycje : 1320
Podatki i opłaty: 6422
Pomoc: 5145
Poradnik Interesanta: 5827
Postanowienia: 5230
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1664
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1577
Powszechny Spis Rolny 2010: 2158
Prawo Lokalne: 20562
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3727
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2812
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2902
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4696
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3649
Przetargi: 391957
Przewodniczący Rady Gminy: 6839
Rada Gminy: 51129
Redakcja Biuletynu: 4495
Referendum 2015: 1894
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3218
Rejestr Działalności Regulowanej : 1134
Skład Rady Gminy: 25006
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52351
Statut Gminy: 4683
Statystyka: 4739
Strona glowna: 147771
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7855
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5256
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3762
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5567
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3304
Urząd Gminy: 40901
Wiadomości: 40073
Wniosek o wpisanie do rejestru : 1018
Wójt: 26428
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1582
Wybory Parlamentarne 2015: 1614
Wybory Prezydenckie 2015: 1463
Wybory Samorzadowe 2014: 7007
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 5087
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4899
Wyszukiwarka: 13192
Za rok 2002: 2528
Za rok 2003: 2128
Za rok 2004: 2259
Za rok 2005: 2199
Za rok 2006: 2117
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2342
Zapytania ofertowe : 89952
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2116
Zarządzenia Wójta 2010r.: 2003
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2664
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4846
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2230
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2099
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2110
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1564
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1990
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2772
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2296
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2185
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 7038
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 2102
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna