Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4545
strona glowna: 141441
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11594
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1913
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2126
Biografia : 6478
Budżet: 5472
Budżet 2006: 1740
Budżet 2007: 1846
Budżet 2009: 1872
Budżet 2011: 1378
Budżet 2012: 1438
Budżet 2013: 1213
Budżet 2014 : 1002
Budżet 2015: 698
Decyzje : 5849
Do pobrania : 2014
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1269
Działalność regulowana : 1632
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1568
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1764
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1331
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5523
Informacja o zawarciu umowy : 3016
Informacje dla rolników : 2773
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2028
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10093
Jednostki organizacyjne: 14807
Komisje Stałe Rady Gminy: 1079
Kompetencje: 5374
Komunikaty: 131689
Mienie Gminne: 6665
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2051
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1352
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18210
Odpady komunalne: 2624
Oferty inwestycyjne: 29969
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1845
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1749
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1786
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 918
Oświadczenia Majątkowe: 13701
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 1976
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2109
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1477
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1288
Oświadczenia za rok 2014: 1054
Oświadczenie: 906
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 927
Petycje : 1066
Podatki i opłaty: 5902
Pomoc: 4986
Poradnik Interesanta: 5620
Postanowienia: 4742
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1591
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1490
Powszechny Spis Rolny 2010: 1998
Prawo Lokalne: 19814
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3560
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2381
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2710
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4473
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3305
Przetargi: 363708
Przewodniczący Rady Gminy: 6425
Rada Gminy: 47913
Redakcja Biuletynu: 4355
Referendum 2015: 1667
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 2908
Rejestr Działalności Regulowanej : 997
Skład Rady Gminy: 22550
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51731
Statut Gminy: 4508
Statystyka: 4545
Strona glowna: 141441
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7555
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 4997
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3502
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5079
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 2796
Urząd Gminy: 38540
Wiadomości: 37683
Wniosek o wpisanie do rejestru : 881
Wójt: 25447
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1356
Wybory Parlamentarne 2015: 1367
Wybory Prezydenckie 2015: 1259
Wybory Samorzadowe 2014: 6513
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4774
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4661
Wyszukiwarka: 12776
Za rok 2002: 2361
Za rok 2003: 1983
Za rok 2004: 2096
Za rok 2005: 2067
Za rok 2006: 1996
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2180
Zapytania ofertowe : 71058
Zarządzenia Wójta 2009r.: 1937
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1828
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2366
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4655
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 1978
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1925
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 1974
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1410
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1781
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2598
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2105
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 1987
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 5351
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1886
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna