Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4790
strona glowna: 148845
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 12312
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2201
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2356
Biografia : 6990
Budżet: 5713
Budżet 2006: 1950
Budżet 2007: 2069
Budżet 2009: 2063
Budżet 2011: 1577
Budżet 2012: 1648
Budżet 2013: 1537
Budżet 2014 : 1190
Budżet 2015: 888
Decyzje : 6600
Do pobrania : 2490
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1557
Działalność regulowana : 1809
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1774
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 2016
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1706
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5851
Informacja o zawarciu umowy : 3261
Informacje dla rolników : 3096
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2448
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10744
Jednostki organizacyjne: 15547
Komisje Stałe Rady Gminy: 1226
Kompetencje: 5726
Komunikaty: 151836
Mienie Gminne: 6946
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2338
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1533
Nabór na wolne stanowiska pracy : 19203
Odpady komunalne: 3134
Oferty inwestycyjne: 32833
Ośwaidzcenia za rok 2007: 2065
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1957
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1953
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1257
Oświadczenia Majątkowe: 14508
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2271
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2353
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1736
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1546
Oświadczenia za rok 2014: 1301
Oświadczenie: 1098
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1160
Petycje : 1370
Podatki i opłaty: 6528
Pomoc: 5187
Poradnik Interesanta: 5875
Postanowienia: 5343
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1688
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1605
Powszechny Spis Rolny 2010: 2206
Prawo Lokalne: 20654
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3770
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2887
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2939
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4734
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3708
Przetargi: 397691
Przewodniczący Rady Gminy: 6942
Rada Gminy: 52084
Redakcja Biuletynu: 4533
Referendum 2015: 1940
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3273
Rejestr Działalności Regulowanej : 1172
Skład Rady Gminy: 25873
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52453
Statut Gminy: 4723
Statystyka: 4790
Strona glowna: 148845
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7928
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5301
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3823
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 6334
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3383
Urząd Gminy: 41460
Wiadomości: 40711
Wniosek o wpisanie do rejestru : 1048
Wójt: 26625
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1644
Wybory Parlamentarne 2015: 1685
Wybory Prezydenckie 2015: 1513
Wybory Samorzadowe 2014: 7099
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 5135
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4957
Wyszukiwarka: 13245
Za rok 2002: 2596
Za rok 2003: 2181
Za rok 2004: 2305
Za rok 2005: 2256
Za rok 2006: 2170
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2383
Zapytania ofertowe : 94380
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2160
Zarządzenia Wójta 2010r.: 2045
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2727
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4884
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2283
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2128
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2147
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1608
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 2040
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2823
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2346
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2234
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 7624
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 2158
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna