Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4673
strona glowna: 145992
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 12028
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2052
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2227
Biografia : 6790
Budżet: 5602
Budżet 2006: 1843
Budżet 2007: 1978
Budżet 2009: 1955
Budżet 2011: 1463
Budżet 2012: 1537
Budżet 2013: 1419
Budżet 2014 : 1086
Budżet 2015: 791
Decyzje : 6263
Do pobrania : 2301
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1418
Działalność regulowana : 1727
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1686
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1900
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1557
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5708
Informacja o zawarciu umowy : 3151
Informacje dla rolników : 2947
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2334
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10430
Jednostki organizacyjne: 15218
Komisje Stałe Rady Gminy: 1165
Kompetencje: 5545
Komunikaty: 141471
Mienie Gminne: 6831
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2212
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1428
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18780
Odpady komunalne: 2924
Oferty inwestycyjne: 31295
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1950
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1846
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1861
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1109
Oświadczenia Majątkowe: 14159
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2139
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2218
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1596
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1434
Oświadczenia za rok 2014: 1171
Oświadczenie: 986
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1044
Petycje : 1237
Podatki i opłaty: 6298
Pomoc: 5100
Poradnik Interesanta: 5750
Postanowienia: 5098
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1640
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1545
Powszechny Spis Rolny 2010: 2080
Prawo Lokalne: 20367
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3660
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2691
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2850
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4640
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3499
Przetargi: 382423
Przewodniczący Rady Gminy: 6678
Rada Gminy: 49936
Redakcja Biuletynu: 4443
Referendum 2015: 1810
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3126
Rejestr Działalności Regulowanej : 1067
Skład Rady Gminy: 23972
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52200
Statut Gminy: 4600
Statystyka: 4673
Strona glowna: 145992
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7760
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5164
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3663
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5409
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3161
Urząd Gminy: 40103
Wiadomości: 39267
Wniosek o wpisanie do rejestru : 961
Wójt: 26069
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1511
Wybory Parlamentarne 2015: 1523
Wybory Prezydenckie 2015: 1401
Wybory Samorzadowe 2014: 6878
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 5009
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4807
Wyszukiwarka: 13098
Za rok 2002: 2464
Za rok 2003: 2071
Za rok 2004: 2203
Za rok 2005: 2142
Za rok 2006: 2068
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2285
Zapytania ofertowe : 84276
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2054
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1937
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2554
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4769
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2147
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2028
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2056
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1502
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1907
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2709
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2222
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2104
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 6377
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 2021
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna