Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4638
strona glowna: 145086
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11949
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2017
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2204
Biografia : 6755
Budżet: 5581
Budżet 2006: 1825
Budżet 2007: 1960
Budżet 2009: 1939
Budżet 2011: 1436
Budżet 2012: 1519
Budżet 2013: 1399
Budżet 2014 : 1072
Budżet 2015: 768
Decyzje : 6169
Do pobrania : 2258
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1393
Działalność regulowana : 1712
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1666
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1858
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1516
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5662
Informacja o zawarciu umowy : 3126
Informacje dla rolników : 2922
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2270
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10346
Jednostki organizacyjne: 15119
Komisje Stałe Rady Gminy: 1154
Kompetencje: 5519
Komunikaty: 139299
Mienie Gminne: 6799
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2175
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1403
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18660
Odpady komunalne: 2842
Oferty inwestycyjne: 31038
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1925
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1821
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1840
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1073
Oświadczenia Majątkowe: 14072
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2112
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2193
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1571
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1399
Oświadczenia za rok 2014: 1145
Oświadczenie: 968
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1012
Petycje : 1208
Podatki i opłaty: 6229
Pomoc: 5082
Poradnik Interesanta: 5723
Postanowienia: 5032
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1628
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1537
Powszechny Spis Rolny 2010: 2061
Prawo Lokalne: 20280
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3637
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2640
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2822
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4618
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3453
Przetargi: 378398
Przewodniczący Rady Gminy: 6617
Rada Gminy: 49479
Redakcja Biuletynu: 4428
Referendum 2015: 1787
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3092
Rejestr Działalności Regulowanej : 1055
Skład Rady Gminy: 23558
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52113
Statut Gminy: 4585
Statystyka: 4638
Strona glowna: 145086
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7724
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5126
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3621
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5322
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3099
Urząd Gminy: 39766
Wiadomości: 38943
Wniosek o wpisanie do rejestru : 945
Wójt: 25932
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1481
Wybory Parlamentarne 2015: 1491
Wybory Prezydenckie 2015: 1378
Wybory Samorzadowe 2014: 6824
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4964
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4775
Wyszukiwarka: 13029
Za rok 2002: 2439
Za rok 2003: 2045
Za rok 2004: 2177
Za rok 2005: 2126
Za rok 2006: 2054
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2261
Zapytania ofertowe : 81672
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2025
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1916
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2508
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4749
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2111
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2004
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2039
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1485
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1885
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2687
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2200
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2073
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 6175
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1994
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna