Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4713
strona glowna: 147039
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 12120
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 2098
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2260
Biografia : 6881
Budżet: 5629
Budżet 2006: 1884
Budżet 2007: 2009
Budżet 2009: 2003
Budżet 2011: 1508
Budżet 2012: 1585
Budżet 2013: 1471
Budżet 2014 : 1119
Budżet 2015: 823
Decyzje : 6363
Do pobrania : 2370
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1473
Działalność regulowana : 1750
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1710
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1951
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1613
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5767
Informacja o zawarciu umowy : 3194
Informacje dla rolników : 2990
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 2368
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10527
Jednostki organizacyjne: 15349
Komisje Stałe Rady Gminy: 1184
Kompetencje: 5623
Komunikaty: 145159
Mienie Gminne: 6865
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2252
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1456
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18928
Odpady komunalne: 2985
Oferty inwestycyjne: 31730
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1982
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1879
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1893
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 1167
Oświadczenia Majątkowe: 14283
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 2175
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2254
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1639
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1474
Oświadczenia za rok 2014: 1214
Oświadczenie: 1017
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 1079
Petycje : 1295
Podatki i opłaty: 6376
Pomoc: 5123
Poradnik Interesanta: 5795
Postanowienia: 5175
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1656
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1562
Powszechny Spis Rolny 2010: 2130
Prawo Lokalne: 20503
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3704
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2774
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2880
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4673
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3615
Przetargi: 388373
Przewodniczący Rady Gminy: 6780
Rada Gminy: 50605
Redakcja Biuletynu: 4470
Referendum 2015: 1863
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 3182
Rejestr Działalności Regulowanej : 1106
Skład Rady Gminy: 24607
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 52295
Statut Gminy: 4658
Statystyka: 4713
Strona glowna: 147039
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7821
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 5219
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3726
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5520
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 3251
Urząd Gminy: 40573
Wiadomości: 39707
Wniosek o wpisanie do rejestru : 994
Wójt: 26245
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1552
Wybory Parlamentarne 2015: 1575
Wybory Prezydenckie 2015: 1436
Wybory Samorzadowe 2014: 6951
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 5056
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4857
Wyszukiwarka: 13159
Za rok 2002: 2501
Za rok 2003: 2105
Za rok 2004: 2237
Za rok 2005: 2170
Za rok 2006: 2096
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2318
Zapytania ofertowe : 87869
Zarządzenia Wójta 2009r.: 2091
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1979
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2630
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4815
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 2195
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 2079
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 2090
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1539
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1955
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2745
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2266
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 2155
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 6730
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 2074
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna