Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4461
strona glowna: 138577
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11340
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1789
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2050
Biografia : 6317
Budżet: 5376
Budżet 2006: 1639
Budżet 2007: 1759
Budżet 2009: 1745
Budżet 2011: 1290
Budżet 2012: 1358
Budżet 2013: 1107
Budżet 2014 : 930
Budżet 2015: 635
Decyzje : 5652
Do pobrania : 1811
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1124
Działalność regulowana : 1557
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1501
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1682
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1189
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5223
Informacja o zawarciu umowy : 2900
Informacje dla rolników : 2629
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 1899
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 9916
Jednostki organizacyjne: 14481
Komisje Stałe Rady Gminy: 1010
Kompetencje: 5233
Komunikaty: 122319
Mienie Gminne: 6542
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 1906
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1261
Nabór na wolne stanowiska pracy : 17901
Odpady komunalne: 2333
Oferty inwestycyjne: 29116
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1768
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1671
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1711
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 751
Oświadczenia Majątkowe: 13428
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 1878
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1381
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1190
Oświadczenia za rok 2014: 950
Oświadczenie: 837
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 833
Petycje : 908
Podatki i opłaty: 5676
Pomoc: 4899
Poradnik Interesanta: 5524
Postanowienia: 4503
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1537
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1451
Powszechny Spis Rolny 2010: 1921
Prawo Lokalne: 19509
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3452
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2182
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2597
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4361
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3070
Przetargi: 350898
Przewodniczący Rady Gminy: 6226
Rada Gminy: 45754
Redakcja Biuletynu: 4279
Referendum 2015: 1509
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 2732
Rejestr Działalności Regulowanej : 930
Skład Rady Gminy: 20959
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51425
Statut Gminy: 4414
Statystyka: 4461
Strona glowna: 138577
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7331
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 4895
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3399
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4900
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 2552
Urząd Gminy: 37226
Wiadomości: 36764
Wniosek o wpisanie do rejestru : 802
Wójt: 25008
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1241
Wybory Parlamentarne 2015: 1191
Wybory Prezydenckie 2015: 1140
Wybory Samorzadowe 2014: 6329
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4633
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4554
Wyszukiwarka: 12542
Za rok 2002: 2273
Za rok 2003: 1924
Za rok 2004: 2008
Za rok 2005: 2008
Za rok 2006: 1927
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2131
Zapytania ofertowe : 64242
Zarządzenia Wójta 2009r.: 1814
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1727
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2257
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4571
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 1865
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1833
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 1868
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1314
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1659
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2505
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 1972
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 1901
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 4731
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1780
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna