Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4511
strona glowna: 140408
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Ochrona Środowiska: 11495
Oświadczenia majątkowe za rok 2012: 1871
Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010: 2090
Biografia : 6425
Budżet: 5435
Budżet 2006: 1707
Budżet 2007: 1813
Budżet 2009: 1835
Budżet 2011: 1352
Budżet 2012: 1408
Budżet 2013: 1183
Budżet 2014 : 972
Budżet 2015: 677
Decyzje : 5784
Do pobrania : 1948
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW: 1218
Działalność regulowana : 1608
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski : 1540
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej : 1728
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: 1270
Informacja o wyniku postępowania przetargowego: 5320
Informacja o zawarciu umowy : 2970
Informacje dla rolników : 2720
Inwestycje mające wpływ na środowisko: 1989
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 10033
Jednostki organizacyjne: 14702
Komisje Stałe Rady Gminy: 1059
Kompetencje: 5318
Komunikaty: 128689
Mienie Gminne: 6625
Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014: 2005
Na zakończenie kadencji 2006-2010 : 1315
Nabór na wolne stanowiska pracy : 18116
Odpady komunalne: 2513
Oferty inwestycyjne: 29631
Ośwaidzcenia za rok 2007: 1814
Ośwaidzcenia za rok 2008: 1719
Ośwaidzcenia za rok 2009: 1759
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok: 859
Oświadczenia Majątkowe: 13616
Oświadczenia majątkowe za rok 2010: 1935
Oświadczenia majątkowe za rok 2011: 2081
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 : 1451
Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : 1251
Oświadczenia za rok 2014: 1017
Oświadczenie: 882
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014 : 896
Petycje : 1016
Podatki i opłaty: 5803
Pomoc: 4956
Poradnik Interesanta: 5589
Postanowienia: 4655
Postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1574
Postępowanie w sprawie wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1476
Powszechny Spis Rolny 2010: 1969
Prawo Lokalne: 19714
Protokoły z sesji kadnecji 2010-2014: 3526
Protokoły z sesji kadnecji 2014-2018: 2296
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 : 2666
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014: 4421
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie : 3209
Przetargi: 358064
Przewodniczący Rady Gminy: 6342
Rada Gminy: 47190
Redakcja Biuletynu: 4327
Referendum 2015: 1616
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice: 2852
Rejestr Działalności Regulowanej : 972
Skład Rady Gminy: 22046
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia : 51618
Statut Gminy: 4476
Statystyka: 4511
Strona glowna: 140408
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach: 7461
Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006: 4961
Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010: 3459
Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014: 5010
Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 : 2702
Urząd Gminy: 38082
Wiadomości: 37342
Wniosek o wpisanie do rejestru : 845
Wójt: 25300
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: 1319
Wybory Parlamentarne 2015: 1313
Wybory Prezydenckie 2015: 1214
Wybory Samorzadowe 2014: 6457
Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania : 4712
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży: 4620
Wyszukiwarka: 12722
Za rok 2002: 2333
Za rok 2003: 1957
Za rok 2004: 2062
Za rok 2005: 2046
Za rok 2006: 1971
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy : 2164
Zapytania ofertowe : 68267
Zarządzenia Wójta 2009r.: 1893
Zarządzenia Wójta 2010r.: 1781
Zarządzenia Wójta 2011r.: 2312
Zarządzenia Wójta z roku 2004: 4621
Zarządzenia Wójta z roku 2005: 1936
Zarządzenia Wójta z roku 2006: 1895
Zarządzenia Wójta z roku 2007: 1941
Zarządzenia Wójta z roku 2010: 1378
Zarządzenia Wójta z roku 2011: 1735
Zarządzenia Wójta z roku 2012: 2563
Zarządzenia Wójta z roku 2013: 2056
Zarządzenia Wójta z roku 2014: 1950
Zarządzenia Wójta z roku 2015: 5108
Zarządzenia Wójta z roku 2016 : 1847
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna